เทศบาลตำบลปะลุรู Tessabanpaluru สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู  71  ถนนฉัตรวาริน  ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 96140  
บริการประชาชน
 
       
การชำระภาษีค่าธรรมเนียม บริการงานทะเบียนราษฎร์ บริการงานสาธารณูปโภค บริการงานสวัสดิการสังคม
       
       
บริการการงานทะเบียน บริการงานบริหารการศึกษา บริการงานสันทนาการ บริการงานบริการข้อมูล
       
 
หน้าหลัก รู้จักเทศบาล ข้อมูลรายงาน, สถิติ บริการประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ, คำสั่ง ติดต่อเทศบาล