เทศบาลตำบลปะลุรู Tessabanpaluru สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู  71  ถนนฉัตรวาริน  ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 96140  
ติดต่อเทศบาล
แผนที่เทศบาล ศูนย์ข้อมูล เทศบาลปะลุรู แจ้งเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี เทศบาลปะลุรู ปลัดเทศบาล เทศบาลปะลุรู
หน้าหลัก รู้จักเทศบาล ข้อมูลรายงาน, สถิติ บริการประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ, คำสั่ง ติดต่อเทศบาล